Gå til hovedindhold

Om projektet / Das Projekt

Regionen omkring Flensborg Fjord er rig på gamle frugthaver. Det gælder både øen Als, Sundeved og Angel. Skuer man tilbage i historien vil man opdage, at frugtavlen allerede spillede en rolle i 1600- og 1700-tallet, hvor eksporten af frugt fra området og til hele Østersøregionen var en vigtig indtægtskilde for bønderne.


Die Region rund um die Flensburger Förde ist für ihre alten Obstgärten bekannt; dies gilt sowohl für die Insel Alsen, Sundewitt und Angeln. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert spielte der Obstanbau hier eine große Rolle und für die Bauern stellte der Export von heimischem Obst in die gesamte Ostseeregion eine wichtige Einnahmequelle dar

27. jun. 2024

Pæreskuder ved Højbro Plads i København. Hertil sejlede mange små skibe med frugt - også fra Flensborg Fjord. Billede fra Wikimedia Commons

Indhold

  Om projektet

  Regionen omkring Flensborg Fjord er rig på gamle frugthaver. Det gælder både øen Als, Sundeved og Angel. Skuer man tilbage i historien vil man opdage, at frugtavlen allerede spillede en rolle i 1600- og 1700-tallet, hvor eksporten af frugt fra området og til hele Østersøregionen var en vigtig indtægtskilde for bønderne. Dengang udgjorde Flensborg Fjord en transportvej og ikke en barriere. Derfor er det ikke overraskende, at de samme sorter gik igen på begge sider af den. I dag forsvinder de gamle frugtsorter, fordi viden går tabt og mange synes det er svært at holde liv i de gamle træer. Det forsøger vi at afhjælpe med en række aktiviteter, hvor alle kan blive klogere på de gamle sorter og deres kulturhistoriske betydning. Vi skuer også fremad og ser på, hvordan de gamle sorter med deres store sundhedsværdi kan være med til at kurere æbleallergi.

  Da projektet ”Et æbleår langs Flensborg Fjord – tradition og fremtid” er støttet med midler fra Interreg Deutschland-Danmark - Den Europæiske Union er deltagelsen i alle arrangementer gratis, men flere af dem kræver tilmelding


  Das Projekt

  Die Region rund um die Flensburger Förde ist für ihre alten Obstgärten bekannt; dies gilt sowohl für die Insel Alsen, Sundewitt und Angeln. Bereits im 17. und 18. Jahrhundert spielte der Obstanbau hier eine große Rolle und für die Bauern stellte der Export von heimischem Obst in die gesamte Ostseeregion eine wichtige Einnahmequelle dar. Damals war die Flensburger Förde keine Barriere, sondern ein Transportweg und daher findet man auf beiden Seiten der Flensburger Förde dieselben Obstsorten. Heute verschwinden die alten Sorten jedoch allmählich, weil das Wissen über sie verloren geht und viele es schwierig finden, die alten Obstbäume am Leben zu erhalten.

  Durch das Projekt wollen wir dazu beitragen, sowohl das praktische Wissen über den Umgang mit den alten Obstsorten sowie ihre kulturhistorische Bedeutung zu vermitteln. Darüber hinaus untersuchen wir auch die gesundheitlichen Vorteile der alten Sorten, z.B. in Hinblick auf Apfelallergien.

  Da das Projekt „Ein Apfeljahr entlang der Flensburger Förde – Tradition und Zukunft“ durch Interreg Deutschland-Dänemark – Die Europäische Union gefördert wird, ist die Teilnahme an allen Veranstaltungen gratis. Bei einigen Veranstaltungen ist jedoch eine vorherige Anmeldung erforderlich.

  Æbleår - Flyer
  Æbleår - plakat